Trakt spacerowy

                                                          

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
         Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Beneficjent: Gmina Biała Rawska
Operacja pn.: ,,Trakt spacerowy od Osiedla Mickiewicza do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej. Etap ”,

mająca na celu   poprawę jakości życia mieszkańców Białej Rawskiej  poprzez  stworzenie infrastruktury i ogólnodostępnego estetycznego miejsca integracji służącego  zaspokajaniu potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych, komunikacyjnych, społecznych i turystycznych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszty całkowite zadania: 962 836,25 zł

Kwota dofinansowania: 457 317,00 zł