Inne

Projekt pn.: Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach programu „Biały Orlik” w Białej Rawskiej

współfinansowany ze środków

Ministerstwa Sportu i Turystyki

w ramach dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektów sportowych w wysokości 183 000,00 zł

w ramach pilotażowego programu składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”

Całkowity koszt inwestycji 389 072,00 zł