WFOŚiGW

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

logo_obowiazujace_od_2014.jpg [300x107]

 

2019/2020 rok

 

Zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Babsku w ramach zadania Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk

 

realizowane jest z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

W wyniku realizacji zadania, zmniejszy się zapotrzebowanie energii brutto dla termomodernizowanego budynku, co doprowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych w postaci redukcji pyłu, SO2, NOx, CO, CO2.

 

Koszt całkowity zadania: 699 633,56 zł

 

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 86 431,00 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 37 041,00 zł

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Jesteśmy częścią przyrody-poznaję, doświadczam, chronię” realizowany w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina
w Babsku

 

 realizowane jest z udziałem środków

 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku.

 

 Koszt całkowity zadania: 30 427,00 zł

 

 Kwota dofinansowania w formie dotacji: 26 967,00 zł

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda cenniejsza niż złoto” realizowany w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

 realizowane jest z udziałem środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie.

 Koszt całkowity zadania: 24 034,00 zł

 Kwota dofinansowania w formie dotacji: 21 631,00 zł

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Stawiam na czyste powietrze” realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
w Błażejewicach

 realizowane jest z udziałem środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach.

 Koszt całkowity zadania: 29 235,00 zł

 Kwota dofinansowania w formie dotacji: 26 235,00 zł

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ziemi i życia nie trujemy - segregujemy” realizowany w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Starej Wsi

 realizowane jest z udziałem środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starej Wsi.

 Koszt całkowity zadania: 30 428,00 zł

 Kwota dofinansowania w formie dotacji: 27 375,00 zł

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Opiekunowie wody” realizowany
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w  Lesiewie

 realizowane jest z udziałem środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w  Lesiewie.

 Koszt całkowity zadania: 33 081,00 zł

 Kwota dofinansowania w formie dotacji: 28 970,00 zł

 

Zadanie pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Ekoakademia” przy Szkole Podstawowej w Chodnowie.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na polepszeniu warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej
i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej.

Koszt całkowity zadania wynosi 55 000,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 49 500,00 zł.

 

Zadanie pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Szkolne eksperymentarium” przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pachach.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na polepszeniu warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej
i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej.

Koszt całkowity zadania wynosi 61 991,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 49 991,00 zł.

 

Zadanie pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-Eksperymentarium” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na polepszeniu warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej
i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej.

Koszt całkowity zadania wynosi 53 176,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 46 676,00 zł.

 

Zadanie pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Przystanek Ekosfera” przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na polepszeniu warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej
i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej.

Koszt całkowity zadania wynosi 51 575,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 46 255,00 zł.

 

Zadanie pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Pracownia edukacyjno-eksperymentalna” przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na polepszeniu warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej
i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej.

Koszt całkowity zadania wynosi 55 554,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 49 999,00 zł.


2018/2019 rok 

 

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej”

realizowane jest z dofinansowaniem ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zadanie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy działek oraz budowie sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek na ul. Polnej i Topolowej w miejscowości Biała Rawska.

Koszt całkowity zadania: 1 346 198,10 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 286 510,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 122 790,00 zł

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Chrońmy wodę-źródło życia” realizowany w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku

 realizowane jest z udziałem środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku.

 Koszt całkowity zadania: 22 469,00 zł

 Kwota dofinansowania w formie dotacji: 19 165,00 zł

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Recykling-przecież to się opłaca” realizowany w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

 realizowane jest z udziałem środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie.

 Koszt całkowity zadania: 12 336,00 zł

 Kwota dofinansowania w formie dotacji: 11 102,00 zł

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda-źródłem życia” realizowany
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach

 realizowane jest z udziałem środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach.

 Koszt całkowity zadania: 18 504,00 zł

 Kwota dofinansowania w formie dotacji: 16 234,00 zł

 

Zadanie pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Smaki przyrody” przy Szkole Podstawowej w Chodnowie.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na stworzeniu ekopracowni pod chmurką, w której dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę w ciągu całego roku.

Koszt całkowity zadania wynosi 55 500,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 49 950,00 zł.

 

Zadanie pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Dom natury” przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pachach.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na stworzeniu ekopracowni pod chmurką, w której dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę w ciągu całego roku.

Koszt całkowity zadania wynosi 55 592,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 49 992,00 zł.

 

Zadanie pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona ekopracownia” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na stworzeniu ekopracowni pod chmurką, w której dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę w ciągu całego roku.

Koszt całkowity zadania wynosi 56 542,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 49 792,00 zł.

 

Zadanie pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek” przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na stworzeniu ekopracowni pod chmurką, w której dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę w ciągu całego roku.

Koszt całkowity zadania wynosi 50 657,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 44 657,00 zł.

 

Zadanie pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Na tropach przyrody” przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na stworzeniu ekopracowni pod chmurką, w której dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę w ciągu całego roku.

Koszt całkowity zadania wynosi 48 350,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 43 515,00 zł.

 

 

Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów ZGKiM „Oczyszczalnia ścieków” w Gminie Biała Rawska poprzez montaż paneli fotowoltaicznych”

 

realizowane jest z dofinansowaniem ze środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zrealizowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowę  naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy  39,90 kWp . W skład instalacji wchodzi 140szt  paneli po 0,285.kW, dwa inwertery , konstrukcja wsporcza, okablowanie.
Prognozowana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku - 39 900kWh.
Prognozowany efekt ekologiczny to ograniczenie emisji np. CO2 o 31 840kg.

 

Koszt całkowity zadania: 145 000,00 zł

 

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 85 800,00 zł

 

 

2018 rok


 

Zadanie pn. „Usuwanie  azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała Rawska”

 

realizowane jest z dofinansowaniem ze środków 

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zadanie polegało na unieszkodliwieniu 174,24 t odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt eternitowych poprzez składowanie na przystosowanym do tego składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

 

 

koszt całkowity zadania: 37 447,66 zł.

 

kwota dofinansowania w formie dotacji: 27 706,00 zł.


 

Zadanie pn. Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy Biała Rawska. Etap I.

 

realizowane jest z dofinansowaniem ze środków 

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

ZADANIE OBEJMUJE  WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W 47 BUDYNKACH MIESZKALNYCH - 44 DOMACH JEDNORODZINNYCH I 3  BLOKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE BĘDZIE POLEGAŁO NA LIKWIDACJI 86 SZT. ŹRÓDEŁ CIEPŁA STAREJ GENERACJI I MONTAŻU NOWYCH  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMOGI W ZAKRESIE EFEKTYWNOSCI I CZYSTOŚCI SPALANIA.  LIKWIDACJA KOTŁÓW STAREJ GENERACJI DOTYCZY  44 DOMÓW JEDNORODZINNYCH ORAZ  3 BLOKÓW WIELORODZINNYCH, KTÓRE ZOSTANĄ PODŁĄCZONE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ.  ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA JEST OPALANA BIOMASĄ. W 5  BUDYNKACH ZOSTANĄ  ZAMONTOWANE NOWOCZESNE ZAUTOMATYZOWANE KOTŁY WĘGLOWE POSIADAJĄCE  STOSOWNE ATESTY ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE.  W 29 BUDYNKACH ZOSTANĄ  ZAMONTOWANE NOWOCZESNE ZAUTOMATYZOWANE KOTŁY NA BIOMASĘ RÓWNIEŻ POSIADAJĄCE  STOSOWNE ATESTY ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE, W 2 BUDYNKACH ZOSTANĄ  ZAMONTOWANE POMPY CIEPŁA   Z GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA. W 7 BUDYNKACH  NASTĄPI WYMIANA  ŹRÓDŁA CIEPŁA NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, W  1 BUDYNKU  STARY KOCIOŁ BĘDZIE ZASTĄPIONY  KOTŁOWNIĄ OLEJOWĄ.

 

 

 

Koszt całkowity zadania:                1 213 894,00   zł 

 

Kwota dofinansowania w formie dotacji:   442 053,00  zł

 


 

Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku”

 

realizowane jest z dofinansowaniem ze środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Przyłuski, Stara Wieś, Podsędkowice, Dańków, Byki, Pachy, Rzeczków, Błażejewice. Łączna długość budowanej sieci wodociągowej to 10,42 km.

 

Zadanie obejmuje też wybudowanie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej
w Błażejewicach. Oczyszczalnia będzie odbierać ścieki ze szkoły oraz z mieszkań znajdujących się w budynku szkolnym.

 

W skład zadania wchodzi również: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Babsk.
W ramach przebudowy zostanie wykonany ciąg uzdatniania wody o wydajności Q=24,0m3/h.

 

Po przebudowie średniodobowa wydajność SUW będzie wynosiła Q śrd= 348,0m3/h, co
w skali roku pozwala podać do sieci 121 000 m3 wody. 

 

Koszt całkowity zadania: 3 072 191,96 zł

 

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 799 900,00 zł

 

Pożyczka z WFOŚiGW jest uzupełnieniem wkładu własnego przy uzyskanym dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.2017 rok

 

 

 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Wspólnie działamy na rzecz ochrony powietrza" realizowany w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku

 

realizowane jest z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku.

 

Koszt całkowity zadania: 14 180,00 zł

 

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 11 780,00 zł


 

Zadanie pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Trzy życiodajne żywioły - woda, powietrze, gleba" realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi

 

realizowane jest z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zadanie przyczyni się do wzrostu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi.

 

Koszt całkowity zadania: 15 000,00 zł

 

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 12 750,00 zł


 

Zadanie pn. Doposażenie jednostki OSP Chodnów w sprzęt wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych

 

realizowane jest z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zadanie polega na zakupie sprzętu umożliwiającego strażakom z jednostki OSP w Chodnowie szybkie i sprawne prowadzenie działań ratowniczych podczas podtopień, reagowania na wypadek pożaru lub innych miejscowych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi.

 

Koszt całkowity zadania: 26 740,00 zł

 

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 10 696,00 zł

 

 


Zadanie pn. Budowa wodociągu Biała Rawska - Marchaty etap II

realizowane jest z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 2 423 mb.

 

Koszt całkowity zadania: 400 895,20 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 107 310,00 zł

 

 

Zadanie pn. "Nasze EKO - Laboratorium". Utworzenie Eko - pracowni w Szkole Podstawowej w Lesiewie


realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na modernizacji istniejącej pracowni, oraz jej doposażeniu, co przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów, zainteresowania przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem, poszerzeniem wiadomości z zakresu ochrony środowiska oraz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

Koszt całkowity zadania: 39 356,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 33 356,00 zł

 

 

Zadanie pn. Doposażenie jednostki OSP Biała Rawska w sprzęt wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych

realizowane jest z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zadanie polega na zakupie motopompy w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i wsparcia Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Koszt całkowity zadania: 67 290,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 26 916,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. Opracowanie inwentaryzacji drzewostanu zabytkowej alei w miejscowości Białogórne, gm. Biała Rawska

zostało zrealizowane z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zadanie polegało na opracowaniu inwentaryzacji drzewostanu zabytkowej alei w miejscowości Białogórne, gm. Biała Rawska umożliwiające określenie ilości oraz stanu drzew, oraz jakie działania i prace pielęgnacyjne należy podjąć, aby poprawić ich stan zdrowotny.

Koszt całkowity zadania: 11 730,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 5 865,00 zł

 

 

 

 

Zadanie pn. Smogowe pogaduszki o naszej gminie – edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Biała Rawska

zostało zrealizowane z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zadanie polegało na podniesieniu świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu ochrony środowiska jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

Koszt całkowity zadania: 30 036,92 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 26 135,98 zł

 

 

  2016 rok


Zadanie pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej wraz z wymianą węzłów cieplnych I etap

 

zrealizowano z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci redukcji pyłu, SO2, NOx, CO, CO2. Zwiększone również zostało bezpieczeństwo dostaw energii dla mieszkańców oraz instytucji samorządowych, poprawie uległ również stan zdrowia mieszkańców, w związku z ograniczeniem tzw. „niskiej emisji”.

Koszt całkowity zadania: 541 242,00 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 514 179,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Biała Rawska ul. 15 - go Grudnia - Marchaty I etap

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie umożliwiło dostarczenie mieszkańcom wody o odpowiednich parametrach jakościowych. Zadanie pozwoliło również na stały dostęp mieszkańców do wody z sieci wodociągowej.

Koszt całkowity zadania: 326 878,82 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 263 579,00 zł

 

 

Zadanie pn.:  ,,Usuwanie  azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała Rawska”

zrealizowano z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie polegało na unieszkodliwieniu 252,70 t odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  w postaci płyt eternitowych poprzez składowanie  na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.

Koszt całkowity zadania: 61 153,40 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 60 541,00 zł.

loogojpg [300x67]

 

 

Zadanie pn. Poznaję i chronię przyrodę Ziemi Łódzkiej - program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy na temat stanu środowiska przyrodniczego gminy Biała Rawska, wykształcenia postaw proekologicznych, umożliwiło każdemu uczestnikowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy stanu środowiska, upowszechniło ideę ekorozwoju we wszystkich sferach życia.

Koszt całkowity zadania: 10 902,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 8 902,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. "Młodzi i niekoniecznie starzy ekolodzy" program edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Biała Rawska

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie przyczyniło się do wzrostu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenia postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

Koszt całkowity zadania: 24 094,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 17 014,00 zł


 

 

Zadanie pn. Nasze rady na odpady – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku

zostało realizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polegało na przygotowaniu dzieci do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, promocja oraz utrwalanie zachowań i postaw proekologicznych, stworzenie warunków do świadomego i czynnego uczestnictwa w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ekologicznego, podnoszenie jakości środowiska, w którym mieszkamy oraz zapewnienie spójności programów ekologicznych realizowanych na szczeblu szkolnym, lokalnym, regionalnym i rządowym.

Koszt całkowity zadania: 11 173,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 8 210,00 zł 

Zadanie pn. Utworzenie pracowni przyrodniczej "Odkrywamy przyrodę" w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pachach


zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polegało na modernizacji istniejącej pracowni, oraz jej doposażenie, co przyczyniło się do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów, zainteresowania przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem, poszerzeniem wiadomości z zakresu ochrony środowiska oraz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

Koszt całkowity zadania: 42 545,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 29 200,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie gm. Biała Rawska

zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zadanie polegało na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie

Koszt całkowity zadania: 903 391,95 zł

Kwota dofinansowania w formie umorzenia pożyczki: 223 416,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 223 415,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Białej Rawskiej

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polegało na przywróceniu pierwotnych walorów parku i dostosowaniu do potrzeb mieszkańców.

Koszt całkowity zadania: 1 797 345,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 910 000,00 zł.

 

 

 

Zadanie pn. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Lesiewie .

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na stworzeniu ogródka dydaktycznego, w którym dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę w ciągu całego roku.

Koszt całkowity zadania wynosi 41 680,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 31 320,00 zł.

 

 

                Zadanie pn.  Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia.

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Biała Rawska poprzez doposażenie jednostki OSP Chodnów w średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Kwota  dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 200 000,00 zł. Dofinansowanie ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki w Łodzi w kwocie 150 000,00.

 

    Zadanie pn. Modernizacja i doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Starej Wsi „Przygoda z przyrodą”.

 

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na modernizacji istniejącej pracowni, oraz jej doposażenie, co pozwoli na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, zainteresowanie przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska oraz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

Koszt całkowity zadania wynosi 40 978,02 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 30 480,00 zł.

 

 

                    Zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała Rawska .

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 Zadanie polega na unieszkodliwieniu 103 t odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt eternitowych poprzez składowanie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.

Koszt całkowity zadania wynosi 46 147,32 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 45 685,00 zł.

 

 

Zadanie pn. Realizacja programu Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pachach „Od Białki do Bałtyku”


realizowane jest z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na praktycznej edukacji ekologicznej młodego pokolenia oraz rozwijanie globalnego myślenia o środowisku dolin rzecznych i Bałtyku.

 

Koszt całkowity zadania wynosi 15 650,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 13 300,00 zł

 

Zadanie pn. Realizacja programu Edukacji Ekologicznej w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Białej Rawskiej  „Antropopresja w województwie łódzkim oraz jej zapobieganie”


realizowane jest z udziałem środków

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na zainteresowanie uczniów naturalnym środowiskiem województwa łódzkiego, jego zmianami w wyniku antropopresji i ochroną obiektów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego.   

 

Koszt całkowity zadania wynosi 9 540,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 8 580,00 zł

 

Zadanie pn. Budowa wodociągu  w miejscowości Białogórne-II etap

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej o długości 3 647 mb wraz z przyłączami  w miejscowości Białogórne.

Koszt całkowity zadania wynosi 226 110,90 zł

Kwota dofinansowania w formie umorzenia pożyczki wynosi 180 880,00 zł

 

 

Zadanie pn. Budowa wodociągu  -Żurawka – Żurawia - Biała Rawska ul. Jana Pawła II

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej  o długości 5250 mb.

Koszt całkowity zadania wynosi 452 153,65 zł

Kwota dofinansowania w formie umorzenia pożyczki wynosi 361 700,00 zł

 

 

Zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rokszyce Nowe

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zadanie polega na zrekultywowaniu 1,21 ha istniejącego składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne.

 

Koszt całkowity zadania wynosi 1 206 859,41 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki wynosi 909 776,00 zł

 

 

Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białogórne

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białogórne.

Koszt całkowity zadania wynosi 408 130,92 zł

Kwota dofinansowania w formie umorzenia pożyczki wynosi 225 377,37 zł

 

 

Zadanie pn. Modernizacja i doposażenie pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach „Jesteśmy częścią przyrody”

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na modernizacji istniejącej pracowni, oraz jej doposażenie, co pozwoli na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, zainteresowanie przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska oraz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

Koszt całkowity zadania wynosi 50 259,50 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 40 293,00 zł

 

 

Zadanie pn. Modernizacja i doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku „NASZA ZIEMIA”

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na modernizacji istniejącej pracowni, oraz jej doposażenie, co pozwoli na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, zainteresowanie przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska oraz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

Koszt całkowity zadania wynosi 46 399,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 39 899,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu w Białej Rawskiej

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na stworzeniu ogródka dydaktycznego, w którym dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę w ciągu całego roku.

Koszt całkowity zadania wynosi 42 997,90 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 39 997,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi

realizowane jest z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na stworzeniu ogródka dydaktycznego, w którym będą kształtowane postawy szacunku do przyrody, rozwijane zainteresowania przyrodniczego, kształtowane postawy badawcze przez kontakt z przyrodą.

Koszt całkowity zadania wynosi 40 910,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 38 864,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. Realizacja programu Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku „Przyrodnicze wędrówki po Górach Świętokrzyskich”

zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polegało na realizacji zajęć edukacyjnych oraz organizacji trzydniowej wycieczki ekologicznej, mające na celu wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Koszt całkowity zadania wynosi 7 612,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 6 851,00 zł

 

 

 

Zadanie pn. Realizacja Projektu  Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Pachach „Poznajemy sekrety wody”

zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polegało na realizacji zajęć edukacyjnych oraz organizacji trzydniowej wycieczki ekologicznej, mające na celu wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Koszt całkowity zadania wynosi 17 236,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 15 506,00 zł

 

 

 

 

Zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Biała Rawska poprzez budowę wodociągu Studzianek - Gołyń - Antoninów"

zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

 

 

Zadanie pn. Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku „Przyroda nad Bałtykiem”

zrealizowano  z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

w ramach zadania uczniowie Szkoły Podstawowej w Babsku uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej podczas której odbyli rejs statkiem po Zalewie Wiślanym, Kanale Elbląskim i jeziorze Drużno, poznając w ten sposób bogactwo przyrody oraz gatunki chronione roślin występujące w tych obszarach.

Koszt całkowity zadania: 15 003,00zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 13 503,00zł

 

 

 

Zadanie pn. Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Pachach „Im dalej w las, tym …” oraz XII Gminnego Turnieju Ekologicznego Szkół „Z biegiem Białki”

zrealizowano  z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

w ramach zadania uczniowie Szkoły Podstawowej w Pachach uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej Poznań–Kórnik-Rogalin,
w wycieczkach edukacyjnych do leśnictwa w Babsku i oczyszczalni ścieków w Białej Rawskiej, a finaliści teleturnieju gminnego
w wycieczce Łódź z Rogowem  poznając w ten sposób walory przyrodnicze i kulturowe Polski.

Koszt całkowity zadania: 17 858,00zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 16 000,00zł

 

 

 

Zadanie pn. "Doposażenie pracowni biologiczno - ekologicznej w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej"
zreazlizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polegało na doposażeniu pracowni biologiczno - ekologicznej w niezbędny asortyment.

Koszt całkowity zadania: 40 540,37 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 35 865,14 zł

 

 

Zadanie pn. "Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej w myśl technologii informacyjnej i ekologicznej Żyjmy w zgodzie z przyrodą"
zreazlizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na wyposażeniu pracowni biologiczno - ekologicznej w niezbędny asortyment.

Koszt całkowity zadania wynosi 48 962,58 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 42 176,17 zł

 

 

Zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Biała Rawska”

zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie polega na unieszkodliwieniu 125 t odpadów niebezpiecznych zawerających azbest w postaci płyt eternitowych poprzez składowanie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.

Koszt całkowity zadania wynosi 47 115,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi 46 643,00 zł