PROW

        


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi gmina pozyskała środki unijne w wysokości 53 618,25 zł na operację pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Chodnów, Stara Wieś, Biała Rawska, Wólka Lesiewska, Pachy”.

Wartość zadania ogółem 93.448,95 zł

środki własne 39.830,70 zł.

 

2. W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zrealizowano zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Rawska poprzez budowę wodociągu Studzianek-Gołyń-Antoninów, oczyszczalni ścieków Galinki wraz z siecią  kanalizacyjną oraz uzbrojenie terenów przemysłowych na ul. Plantowej w wodociąg i kanalizację.”


I etap pozyskano środki unijne w wysokości 406.251,00 zł

Wartość zadania ogółem 711.578,02 zł

środki własne 305.327,02zł,


II etap pozyskano środki unijne w wysokości 1 105.817,00 zł. 

Wartość zadania ogółem 2 139.898,89 zł

środki własne 1 034.081,89 zł.

 

3. W ramach działania 313, 322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi” oś 3 ,, Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie  gospodarki wiejskiej”  gmina zrealizowała projekt pn. ,,Trakt spacerowy  od Osiedla Mickiewicza  do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej. Etap I” – otrzymana  pomoc   w wysokości 457.317,00 zł. 

Wartość zadania ogółem 962.836,25 zł

środki własne 505.19,25 zł

 

4. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”  Gmina zrealizowała projekt pn. ,,Wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy w Białej Rawskiej” – otrzymana pomoc 25.193,00

Wartość zadania ogółem 38.734,29 zł,

środki własne 13.541,29 zł

 

5. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ,,Odnowa i rozwój wsi”  Gmina zrealizowała projekt pn ,,Budowa chodnika oraz remont zjazdów indywidualnych na ul. Topolowej w Białej Rawskiej” – otrzymana pomoc 107.527,70 zł.

Wartość zadania ogółem 165.360,74 zł

środki własne 57.833,04 zł

 

 

6. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  Gmina zrealizowała projekt pn.: ,,Kultywowanie i promocja lokalnych tradycji, poprzez zakup strojów reprezentacyjnych dla Orkiestry Dętej z Białej Rawskiej, oraz organizację imprezy promocyjnej w Krościenku n. Dunajcem”  – otrzymana pomoc 18.706,00 zł.

Wartość zadania ogółem   27.391,11 zł

środki własne    8.685,11 zł

 

7.  W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  Gmina zrealizowała projekt pn.: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w Białej Rawskiej"- otrzymana  kwota pomocy 14.018,00 zł.

Wartość zadania ogółem  21.553,29 zł

środki własne 7.535,29 zł

 

8.  W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  Gmina zrealizowała projekt pn.: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Błażejewicach"- otrzymana kwota pomocy 16.545,00 zł.

Wartość zadania ogółem  25.438,24 zł

środki własne 8.893,24 zł


 9.  W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  Gmina zrealizowała projekt pn.: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Babsku"- otrzymana  kwota pomocy 19.075,00 zł.

Wartość zadania ogółem  29.328,12 zł

środki własne 10.253,12 zł


10.  W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  Gmina zrealizowała   projekt pn.: ,,Budowa chodnika przy boisku szkolnym w Białej Rawskiej."- otrzymana  kwota pomocy 25.000,00 zł.

Wartość zadania ogółem  39.534,12 zł

środki własne 14.534,12 zł


11. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  Gmina zrealizowała   projekt pn.: ,,Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Teodozjowie w sprzęt rekreacyjno-sportowy."- otrzymana kwota pomocy 12.089,00 zł.

Wartość zadania ogółem  18.588,26 zł

środki własne 6.499,26 zł


12. W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Gmina zrealizowała projekt  pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie gm. Biała Rawska”  , mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców - otrzymana kwota pomocy 367 232 zł

Wartość zadania ogółem 903 391,95 zł

środki własne 536 159,95 zł