Najnowsze komunikaty

24 stycznia 2020 11:24 | Komunikaty

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - dnia 28 stycznia 2020 r., godz. 13.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

24 stycznia 2020 11:21 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 27 stycznia 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w

czytaj więcej »

21 stycznia 2020 14:32 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28 stycznia 2020 r., godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571/ zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 28 stycznia 2020 roku o godzinie 1400 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

13 stycznia 2020 13:38 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Lp.

czytaj więcej »

03 grudnia 2019 14:49 | Przetargi

UBEZPIECZENIE GMINY BIAŁA RAWSKA W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2021 R.

UWAGA! ZMIENIONY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZMIENIONA ZOSTAŁA SIWZ ORAZ ZAMIESZCZONO WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ Ogłoszenie nr 540269934-N-2019 z dnia 10-12-2019 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu I

czytaj więcej »