Najnowsze aktualności

26 lutego 2020 13:55 | Aktualności

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Do 50 000 zł dofinansowania można pozyskać na: Rozwój...

czytaj więcej »

26 lutego 2020 12:59 | Aktualności

Wykaz osób, które w 2020 roku otrzymały stypendium za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2019

Wykaz osób, które w 2020 roku otrzymały stypendium za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2019 (podstawa: Regulamin przyznawania stypendiów sportowych przyjęty UchwałąNr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r.) Burmistrz Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

18 lutego 2020 12:35 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 24 lutego 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że

czytaj więcej »

13 lutego 2020 13:48 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 20 lutego 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 20 lutego 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

13 lutego 2020 13:46 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 19 lutego 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2020 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

13 stycznia 2020 13:38 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Lp.

czytaj więcej »

03 grudnia 2019 14:49 | Przetargi

UBEZPIECZENIE GMINY BIAŁA RAWSKA W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2021 R.

UWAGA! ZMIENIONY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZMIENIONA ZOSTAŁA SIWZ ORAZ ZAMIESZCZONO WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ Ogłoszenie nr 540269934-N-2019 z dnia 10-12-2019 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu I

czytaj więcej »