Najnowsze aktualności

21 marca 2019 09:17 | Aktualności

Dzień sołtysa 2019 r.

W dniu 15 marca 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej obchodzono po raz siódmy Dzień Sołtysa. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Pan Grzegorz Wojciechowski– Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Jan Tobiasz – Prezes Stowarzyszenia...

czytaj więcej »

20 marca 2019 12:52 | Aktualności

Wizyta delegacji z Chrowacji

Wizyta rolników, producentów i samorządowców z Chorwacji w Gminie Biała Rawska w dniach 28.02-03.03.2019 r.

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

22 marca 2019 10:20 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29.03.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 marca 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

22 marca 2019 10:18 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 27 marca 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 27 marca 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

22 marca 2019 10:14 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 26 marca 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 26 marca 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

28 lutego 2019 15:06 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

Ogłoszenie nr 519853-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Gmina Biała Rawska: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane...

czytaj więcej »

13 lutego 2019 16:48 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna...

czytaj więcej »

12 grudnia 2018 13:13 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej”

Ogłoszenie nr 661031-N-2018 z dnia 2018-12-12 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej...

czytaj więcej »