Najnowsze aktualności

27 marca 2020 13:48 | Aktualności

„ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ASPEKTY PODATKOWE I FINANSOWE”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców z obszaru LGD na szkolenie pn. „ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ASPEKTY PODATKOWE I FINANSOWE” Program: I MODUŁ Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej II MODUŁ Systemy...

czytaj więcej »

20 marca 2020 12:15 | Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

25 marca 2020 10:33 | Komunikaty

Informacja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną XXII Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej odbyła się w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej.

czytaj więcej »

20 marca 2020 13:32 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27 marca 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 marca 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej...

czytaj więcej »

20 marca 2020 13:28 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 25 marca 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 marca 2020 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

13 stycznia 2020 13:38 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Lp.

czytaj więcej »

03 grudnia 2019 14:49 | Przetargi

UBEZPIECZENIE GMINY BIAŁA RAWSKA W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2021 R.

UWAGA! ZMIENIONY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZMIENIONA ZOSTAŁA SIWZ ORAZ ZAMIESZCZONO WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ Ogłoszenie nr 540269934-N-2019 z dnia 10-12-2019 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu I

czytaj więcej »