Najnowsze aktualności

16 października 2018 10:14 | Aktualności

BIALSKIE SMYKI

W Gminie Biała Rawska powstaje pierwszy samorządowy żłobek. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz podpisał umowę o dofinansowanie unijnego projektu Żłobek „Bialskie Smyki” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ. Złożony przez Gminę Biała Rawska...

czytaj więcej »

04 października 2018 09:34 | Aktualności

50-lecie pożycia małżeńskiego

Dnia 23 września 2018 roku odbyła się w gminie Biała Rawska uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Wśród par małżeńskich z terenu gminy Biała Rawska obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego byli: Danuta...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

05 października 2018 14:06 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 12.10.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 12 października 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

05 października 2018 14:02 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 10 pździernika 2018 r., godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 października 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: ...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

17 października 2018 16:20 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie nr 637460-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Gmina Biała Rawska: Zakup energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej »

16 października 2018 08:50 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żurawi”

Ogłoszenie nr 635515-N-2018 z dnia 2018-10-16 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie...

czytaj więcej »

01 października 2018 14:55 | Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią

Ogłoszenie nr 630069-N-2018 z dnia 2018-10-01 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...

czytaj więcej »