Najnowsze aktualności

24 września 2020 09:53 | Aktualności

Pod biało-czerwoną

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. Aby wziąć udział...

czytaj więcej »

15 września 2020 11:48 | Aktualności

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!!

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września 2020 r. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska z dopiskiem „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

23 września 2020 14:21 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 września 2020 r., godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 września 2020 roku o godzinie 1400 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. ...

czytaj więcej »

23 września 2020 14:19 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 29 września 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w

czytaj więcej »

23 września 2020 14:18 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 25 września 2020 r., godz. 12.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

23 września 2020 16:07 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie nr 588850-N-2020 z dnia 2020-09-23 r. Gmina Biała Rawska: Zakup energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej »

09 września 2020 16:34 | Przetargi

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Ogłoszenie nr 573862-N-2020 z dnia 2020-09-09 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

20 sierpnia 2020 11:04 | Przetargi

Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice – Aleksandrów – Franklin

Ogłoszenie nr 573839-N-2020 z dnia 2020-08-20 r. Gmina Biała Rawska: Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice – Aleksandrów – Franklin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

czytaj więcej »