Najnowsze aktualności

15 lipca 2019 13:21 | Aktualności

Piknik "Żyj zdrowo na sportowo"

Fotorelacja z pikniku "Żyj zdrowo na sportowo" dostępna pod adresem: http://mgokbiala.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/7599/piknik_zyj_zdrowo_na_sportowo_

czytaj więcej »

15 lipca 2019 13:14 | Aktualności

Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców

W dniu 3 lipca 2019 r. podpisana została umowa z Wykonawcą: ZIEL – BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Mehoffera 122, 03 – 158 Warszawa, działającego w imieniu Konsorcjum Firm: Ziel – Bud Sp. z o. o. Sp. k. –...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

12 lipca 2019 12:11 | Komunikaty

Ogłoszenie

Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Klub Sportowy HERKULES z siedzibą w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

11 lipca 2019 13:21 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 12.07.2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

09 lipca 2019 12:15 | Przetargi

Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska Remont z przebudową pomieszczeń budynku starej szkoły w celu dostosowania ich na potrzeby przedszkola – etap II

Ogłoszenie nr 567747-N-2019 z dnia 2019-07-09 r. Gmina Biała Rawska: Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska Remont z przebudową pomieszczeń budynku starej szkoły w celu dostosowania ich na potrzeby przedszkola – etap II OGŁOSZENIE...

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 10:14 | Przetargi

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Ogłoszenie nr 560459-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

10 czerwca 2019 13:04 | Przetargi

Przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Niemirowice

Ogłoszenie nr 558713-N-2019 z dnia 2019-06-10 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Niemirowice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »