Najnowsze aktualności

05 grudnia 2018 13:51 | Aktualności

Zrewolucjonizuj swoją firmę!

Szanowni Państwo, to już kolejna edycja projektu Google Internetowe Rewolucje, który ma na celu wspieranie polskich MŚP w poznawaniu oraz wdrażaniu narzędzi i rozwiązań internetowych. Polega on na tym, że dedykowany doradca Internetowych Rewolucji spotyka się z przedsiębiorcami, by wraz...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

07 grudnia 2018 12:33 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 14.12.2018 r., godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 14 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w...

czytaj więcej »

07 grudnia 2018 12:28 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 12 grudnia 2018 r., godz 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

07 grudnia 2018 12:27 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 11 grudnia 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

30 listopada 2018 11:24 | Przetargi

Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej”

Ogłoszenie nr 655637-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. Gmina Biała Rawska: Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej »

02 listopada 2018 14:54 | Przetargi

Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej”

Ogłoszenie nr 642513-N-2018 z dnia 2018-11-02 r. Gmina Biała Rawska: Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej »

17 października 2018 16:20 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NOWY TERMIN: 29.10.2018 r. GODZ. 11:00 Ogłoszenie nr 500255066-N-2018 z dnia 23-10-2018 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 637460-N-2018 Data:...

czytaj więcej »