Przetargi

19 marca 2014 13:49 | Przetargi

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem Numer ogłoszenia: 93058 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

12 marca 2014 10:32 | Przetargi

Remont istniejących nawierzchni

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont istniejących nawierzchni Numer ogłoszenia: 82676 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty...

czytaj więcej »

11 marca 2014 11:39 | Przetargi

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem Numer ogłoszenia: 80954 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

12 lutego 2014 08:35 | Przetargi

Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1; 96 - 230 Biała Rawska działających na terenie gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1; 96 - 230 Biała...

czytaj więcej »

07 lutego 2014 14:25 | Przetargi

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanych lokali użytkowych

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanych lokali użytkowych: 1. Lokal użytkowy położony w Białej Rawskiej przy Placu Wolności 36 Powierzchnia użytkowa lokalu - 60 m2 Uzbrojenie lokalu - energia elektryczna Cena wywoławcza czynszu - 10,50 zł/m2...

czytaj więcej »

06 grudnia 2013 11:43 | Przetargi

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Biała Rawska i jej jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2014/2015

UWAGA!!! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA GMINY BIAŁA RAWSKA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej...

czytaj więcej »

14 listopada 2013 13:39 | Przetargi

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 464398 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 ...

czytaj więcej »

13 listopada 2013 12:09 | Przetargi

Dostawa koparko - ładowarki dla Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa koparko - ładowarki dla Gminy Biała Rawska Numer ogłoszenia: 461430 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

13 listopada 2013 11:31 | Przetargi

Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia:...

czytaj więcej »

12 listopada 2013 09:20 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 458506-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała Rawska 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym...

czytaj więcej »