Przetargi

14 listopada 2013 13:39 | Przetargi

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 464398 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 ...

czytaj więcej »

13 listopada 2013 12:09 | Przetargi

Dostawa koparko - ładowarki dla Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa koparko - ładowarki dla Gminy Biała Rawska Numer ogłoszenia: 461430 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

13 listopada 2013 11:31 | Przetargi

Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia:...

czytaj więcej »

12 listopada 2013 09:20 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 458506-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała Rawska 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym...

czytaj więcej »

07 października 2013 13:28 | Przetargi

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia: 406300 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O...

czytaj więcej »

03 października 2013 10:44 | Przetargi

Budowa chodnika na działkach Nr 271/2 i 272/2 w miejscowości Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Budowa chodnika na działkach Nr 271/2 i 272/2 w miejscowości Biała Rawska Numer ogłoszenia: 401166 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013 ...

czytaj więcej »

26 września 2013 10:51 | Przetargi

Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia:...

czytaj więcej »

26 września 2013 10:07 | Przetargi

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014 Numer ogłoszenia: 390278 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

13 września 2013 13:35 | Przetargi

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego położenie Biała Rawska Plac Kościelny 5 powierzchnia użytkowa lokalu - 31,92 m2 uzbrojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna ...

czytaj więcej »