Komunikaty

06 października 2017 10:56 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 13.10.2017 r., godz. 12.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 13 października 2017 roku   o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/17 z dnia 15 września 2017 r.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Najczystsza Wieś, Najczystsza Posesja”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 46/4 obręb wsi Pachy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji o nowe zadania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Pachach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Pachach.                      
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Babsku.                      
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej.       
 17. Głosowanie nad wnioskiem radnego Adama Stępniewskiego.           
 18. Interpelacje radnych.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 446 razy.| Wydrukuj|Do góry