Komunikaty

06 października 2017 10:35 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 9 października 2017 r., godz 10.00

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 46/4 obręb wsi Pachy.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji o nowe zadania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska”.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Pachach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Pachach.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Babsku.                      
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

      /-/ Tomasz Mirkowski

Przeczytano: 299 razy.| Wydrukuj|Do góry