Komunikaty

17 lipca 2017 15:37 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.07.2017 r., godz. 13.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 24 lipca 2017 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 marca 2017 r.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 355 razy.| Wydrukuj|Do góry