Komunikaty

17 lipca 2017 15:34 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 20 lipca 2017 r., godz. 8.00

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,  że w dniu 20 lipca 2017 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu  i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.
  6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentówi wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 marca 2017 r. 
  7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
  8. Wyrażenie opinii w sprawie przekazania koparki dla ZGKiM.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

     /-/  Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 217 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry