Komunikaty

29 sierpnia 2017 08:38 | Komunikaty

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - 01.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 1 września 2017 roku o godzinie 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2017 08:32 | Komunikaty

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - 30.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2017 10:25 | Komunikaty

Wspólne posiedzene stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 24.08.2017 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2017 09:29 | Komunikaty

Ogłoszenie

czytaj więcej »

18 sierpnia 2017 13:28 | Komunikaty

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 programem objęci będą: Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2017 14:10 | Komunikaty

Ogłoszenie

czytaj więcej »