Komunikaty

17 marca 2017 08:05 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 22 marca 2017 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 22 marca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

17 marca 2017 08:00 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 21 marca 2017 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 marca 2017 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

17 marca 2017 07:56 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 20 marca 2017 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 20 marca 2017 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

15 marca 2017 14:50 | Komunikaty

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, żeprzez Fundację „GENERATOR KULTURY” w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

06 marca 2017 11:33 | Komunikaty

Wykaz osób, które w 2017 roku otrzymały stypendium za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2016

Wykaz osób, które w 2017 roku otrzymały stypendium za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2016 (podstawa: Regulamin przyznawania stypendiów sportowych przyjęty UchwałąNr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r.) Damian...

czytaj więcej »

24 lutego 2017 08:13 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 28 lutego 2017 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 roku o godzinie 830 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Objazd...

czytaj więcej »