Komunikaty

14 czerwca 2017 14:47 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 21.06.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 21 czerwca 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka...

czytaj więcej »

14 czerwca 2017 12:22 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 20 czerwca 2017 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie...

czytaj więcej »

14 czerwca 2017 12:15 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 19 czerwca 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie...

czytaj więcej »

14 czerwca 2017 12:08 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 16 czerwca 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

05 czerwca 2017 08:39 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 06.06.2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

23 maja 2017 11:38 | Komunikaty

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi oraz ujemnymi skutkami przezimowania

Burmistrz Białej Rawskiej zawiadamia, iż rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09...

czytaj więcej »