Komunikaty

16 lutego 2018 13:54 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 20 lutego 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: ...

czytaj więcej »

16 lutego 2018 13:52 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 19 lutego 2018 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 r. roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

13 lutego 2018 11:12 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 14.02.2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wizytacja...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 14:08 | Komunikaty

ogłoszenie o wyborze ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dokonuje się wyboru ofert...

czytaj więcej »

25 stycznia 2018 10:59 | Komunikaty

Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego - pisaku ze złoża Narty, zlokalizowanego na działkach nr ew. 27 i 28

Przekazanie komplentu oryginalnych akt w/w sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach

czytaj więcej »

22 stycznia 2018 14:36 | Komunikaty

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, że przez Fundację Generator Kulturyz siedzibą w Białej Rawskiej ul....

czytaj więcej »