Komunikaty

26 stycznia 2017 14:22 | Komunikaty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dokonuje się wyboru ofert i...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 10:36 | Komunikaty

Centrum Samochodowe MOSTVA Spółka z o. o. w Mszczonowie

Centrum Samochodowe MOSTVA Spółka z o. o. w Mszczonowie w związku z dalszym dynamicznym rozwojem zatrudni Pracowników składu samochodowego Miejsce pracy: Mszczonów Liczba wolnych miejsc pracy: 20 Zakres obowiązków: - praca dla kobiet i mężczyzn przy obsłudze fabrycznie...

czytaj więcej »

12 stycznia 2017 10:44 | Komunikaty

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Zarządzania Lasów dla obrębów: Biała Wieś, Julianów Lesiewski, Ossa, Rosławowice, Stara Wieś, Studzianek, Teodozjów, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Wólka Babska i Żurawia....

czytaj więcej »

05 stycznia 2017 11:17 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 13.01.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579/ zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 13 stycznia 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska...

czytaj więcej »

05 stycznia 2017 11:13 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 11 stycznia 2017 r., godz. 8:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2017 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

05 stycznia 2017 11:11 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 10 stycznia 2017 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2017 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

05 stycznia 2017 11:09 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 9 stycznia 2017 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »