Komunikaty

06 października 2017 10:56 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 13.10.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 13 października 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko –...

czytaj więcej »

06 października 2017 10:42 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 12 października 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 12 października 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

06 października 2017 10:40 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 10 października 2017 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 października 2017 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

06 października 2017 10:35 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 9 października 2017 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

04 października 2017 13:24 | Komunikaty

Opinia PPIS w sprawie budowy i uruchomienia stacji demontażu pojazdów

Opinia PPIS w sprawie budowy i uruchomienia stacji demontażu pojazdów, punktu zbierania odpadów złomu oraz stacji paliw w miejscowości Marchaty, gm. Biała Rawska, działka nr ewidencyjny 387

czytaj więcej »

03 października 2017 12:22 | Komunikaty

Budowa zakładu produkcji ciastek

Opinia PPIS w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji ciastek o zdolności produkcyjnej około 7 tysięcy ton/rok na działkach nr 129 i 1287/2 w Białej Rawskiej

czytaj więcej »