Komunikaty

14 kwietnia 2017 10:26 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 20 kwietnia 2017 r., godz. 12.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2017 10:17 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 19 kwietnia 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2017 10:14 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 18 kwietnia 2017 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 11:39 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna dnia 11.04.2017 r. godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przedstawienie...

czytaj więcej »

31 marca 2017 13:43 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna w dniu 04 kwietnia 2017 r. godz.9.00

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Analiza realizacji...

czytaj więcej »

17 marca 2017 08:10 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.03.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/ zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 24 marca 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »