Komunikaty

15 lutego 2017 16:20 | Komunikaty

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 16.02.2017 r., godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579/ w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję XXXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 10:18 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 13.02.2017 r., godz 8.15

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2017 roku o godzinie 815 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

03 lutego 2017 08:24 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 10.02.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579/ zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 10 lutego 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska...

czytaj więcej »

03 lutego 2017 08:21 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 8 lutego 2017 r., godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

03 lutego 2017 08:18 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 7 lutego 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

03 lutego 2017 08:14 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 6 lutego 2017 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »