Komunikaty

23 maja 2017 11:38 | Komunikaty

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi oraz ujemnymi skutkami przezimowania

Burmistrz Białej Rawskiej zawiadamia, iż rolnicy których gospodarstwa poniosły szkody mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09...

czytaj więcej »

17 maja 2017 08:30 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 23.05.2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 23 maja 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

11 maja 2017 09:11 | Komunikaty

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!! Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 maja 2017 r. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i...

czytaj więcej »

10 maja 2017 14:37 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Oświatowo - Edukacyjno Wychowawcze SOWA z siedzibą...

czytaj więcej »

05 maja 2017 14:15 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 12.05.2017 r., godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/ zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 12 maja 2017 roku o godzinie 900 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

05 maja 2017 14:13 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 11 maja 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 11 maja 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

05 maja 2017 14:10 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 9 maja 2017 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 9 maja 2017 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

05 maja 2017 14:07 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 8 maja 2017 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2017 10:35 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 21.04.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/ zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »