Komunikaty

04 października 2017 13:24 | Komunikaty

Opinia PPIS w sprawie budowy i uruchomienia stacji demontażu pojazdów

Opinia PPIS w sprawie budowy i uruchomienia stacji demontażu pojazdów, punktu zbierania odpadów złomu oraz stacji paliw w miejscowości Marchaty, gm. Biała Rawska, działka nr ewidencyjny 387

czytaj więcej »

03 października 2017 12:22 | Komunikaty

Budowa zakładu produkcji ciastek

Opinia PPIS w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji ciastek o zdolności produkcyjnej około 7 tysięcy ton/rok na działkach nr 129 i 1287/2 w Białej Rawskiej

czytaj więcej »

02 października 2017 14:59 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 04.10.2017 r., godz. 7.30

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 4 października 2017 roku o godzinie 730 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

20 września 2017 11:31 | Komunikaty

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!!

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września 2017 r. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska lub na rachunek bankowy, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października...

czytaj więcej »

20 września 2017 11:30 | Komunikaty

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!!

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września 2017 r. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska lub na rachunek bankowy, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października...

czytaj więcej »