Komunikaty

12 grudnia 2017 08:26 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 19.12.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232/ zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 19 grudnia 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska...

czytaj więcej »

12 grudnia 2017 08:21 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 15 grudnia 2017 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

12 grudnia 2017 08:18 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 14 grudnia 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2017 r. roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

12 grudnia 2017 08:15 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 13 grudnia 2017 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2017 r. roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

06 grudnia 2017 08:58 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 07.12.2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

30 listopada 2017 10:38 | Komunikaty

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego: 1. Lokal użytkowy położony w Białej Rawskiej przy Placu Wolności 34 Powierzchnia użytkowa lokalu - 53 m2 Uzbrojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna Cena...

czytaj więcej »

29 listopada 2017 11:27 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 30.11.2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »