Komunikaty

19 stycznia 2018 12:58 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 26.01.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232/ zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 26 stycznia 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska...

czytaj więcej »

19 stycznia 2018 12:55 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 24 stycznia 2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2018 r. roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

19 stycznia 2018 12:51 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 23 stycznia 2018 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2018 r. roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

19 stycznia 2018 12:49 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 22 stycznia 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:46 | Komunikaty

Uwaga rolnicy

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 09:35 | Komunikaty

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy...

czytaj więcej »

04 stycznia 2018 14:52 | Komunikaty

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe: uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej...

czytaj więcej »