Aktualności

14 marca 2017 09:47 | Aktualności

Święto Kobiet 2017 w Białej Rawskiej

oklaskiwaliśmy Orkiestrę OSP Biała Rawska, Chór RETRO oraz Bialską Kapelę- bawiliśmy się świetnie

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 10:30 | Aktualności

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności...

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 09:22 | Aktualności

„Zabytek Zadbany 2017”

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację...

czytaj więcej »

10 stycznia 2017 14:44 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Wraz z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

czytaj więcej »

03 stycznia 2017 12:10 | Aktualności

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 17 grudnia 2016r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN 6CBA5/32 wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Rawskiej. Zakup samochodu był możliwy dzięki podpisanej umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.01.02-10-00-0041/15-00...

czytaj więcej »