Wzory pism urzędowych

Wzory pism urzędowych

 

Na tej stronie zamieszczamy wzory pism urzędowych
Wszystkie zamieszczone dokumenty są w formacie pdf lub doc

 

Należności należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto:
Bank Spółdzielczy Biała Rawska 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080.
Prosimy koniecznie umieszczać dokładny tytuł wpłaty.

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

odpis_aktu_skroconegozupelnego.pdf

wniosek_o_udostepnienie_danych_ze_zbiorow_meldunkowych.pdf

zgloszenie_uslug_hotelarskich.doc

wniosek_o_dofinansowanie_zakupu_podrecznikow.doc

wniosek_o_dofinansowanie_pracodawcom_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownikow.doc

Wniosek o wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

załącznik CEIDG-RD wykonywana działalność gospodarcza

załącznik CEIDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

załącznik CEIDG-SC udział w spółkach cywilnych

załącznik CEIDG-RB informacja o rachunkach bankowych

załącznik CEIDG-PN udzielone pełnomocnictwa

załącznik CEIDG-POPR formularz do korekt

Instrukcja wypełniania CEIDG-1 z dn. 05.01.2012

 

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_dokonaniu_oplaty_za_alkohol.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_detaliczna_napojow_alkoholowych_powyzej_18_proc.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_detaliczna_napojow_alkoholowych_od_4_5_proc_do_18_proc.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_do_4_5_proc_oraz_piwa.doc 

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojowwalk_podczas_organizacji_przyjec.pdf

 

Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia o usunięcie drzewa

{s52plik1483}

{s52plik1484}

{file2435}

Deklaracja o wysokości opłaty

Deklaracja programu ograniczenia niskiej emisji dwutlenku węgla

 

Wniosek o nadanie numeru porzadkowego nieruchomosci

Wniosek o nadanie numeru porzadkowego nieruchomosci