Najnowsze komunikaty

05 grudnia 2014 14:23 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 08 grudnia 2014 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 08 grudnia 2014 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Wybór Przewodniczącego i Zastępcy...

czytaj więcej »

04 grudnia 2014 09:08 | Komunikaty

Informacja nt. spotkania biznesowego z chińczykami w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi

http://www.uzg.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/spotkanie-biznesowe-z-chińczykami

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

01 grudnia 2014 14:21 | Przetargi

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 393648 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

czytaj więcej »

23 września 2014 12:42 | Przetargi

Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015 Numer ogłoszenia: 315412 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2014 11:06 | Przetargi

Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia Numer ogłoszenia: 286152 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014 ...

czytaj więcej »