Najnowsze aktualności

12 stycznia 2016 10:18 | Aktualności

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!!

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2015 oraz wniesienia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Biała...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

04 lutego 2016 11:18 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 11.02.2016 r., godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890/ zwołuję XVIIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 11 lutego 2016 roku o godzinie 900 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska...

czytaj więcej »

04 lutego 2016 11:17 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 10 lutego 2016 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2016 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

04 lutego 2016 11:15 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 9 lutego 2016 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2016 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

21 stycznia 2016 12:51 | Przetargi

Zakup paliw płynnych do samochodów, pojazdów, ciągników, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi gm. Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup paliw płynnych do samochodów, pojazdów, ciągników, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki...

czytaj więcej »

10 listopada 2015 09:32 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 302518 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

czytaj więcej »

14 października 2015 13:44 | Przetargi

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, sprzętu gospodarstwa domowego, pomocy dydaktycznych, zabawek w ramach projektu Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, sprzętu gospodarstwa domowego, pomocy dydaktycznych, zabawek w ramach projektu Doposażenie oddziałów...

czytaj więcej »