Najnowsze aktualności

15 lipca 2016 12:45 | Aktualności

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2016 w Województwie Łódzkim

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2016 w Województwie Łódzkim W dniu 14 lipca 2016 r. w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi odbyło się podsumowanie Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2016 na terenie województwa łódzkiego. Do...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

21 lipca 2016 15:09 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 43 /2016 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku

Zarządzenie Nr 43 /2016 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

21 lipca 2016 15:12 | Przetargi

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 149427 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

14 lipca 2016 10:58 | Przetargi

Dowóz uczniów do przedszkola w Białej Rawskiej, szkół podstawowych w Białej Rawskiej, Starej Wsi, Pachach, Błażejewicach, Babsku oraz gimnazjum w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dowóz uczniów do przedszkola w Białej Rawskiej, szkół podstawowych w Białej Rawskiej, Starej Wsi, Pachach, Błażejewicach,...

czytaj więcej »

04 lipca 2016 13:01 | Przetargi

Budowa wodociągu w miejscowości Biała Rawska, ul. 15 - go Grudnia i ul. Przemysłowa na odcinku W1 - W27 i W5 - W30

UWAGA W zawiązku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Wykonawców, Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji i rękojmii na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Natomiast drugim kryterium pozacenowym w niniejszym postępowaniu, jest możliwość wydłużenia o kolejne max. 24...

czytaj więcej »