Najnowsze aktualności

21 października 2016 08:50 | Aktualności

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej organizuje w dniu 27.10.2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Maz., Plac Wolności 1, spotkanie na temat zatrudniania cudzoziemców, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Straży...

czytaj więcej »

11 października 2016 13:30 | Aktualności

50 lecie pożycia małżeńskiego w roku 2016 z terenu gminy Biała Rawska

Wykaz par obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego w roku 2016 z terenu gminy Biała Rawska LP NazwiskoM ImięM ImięK Miejscowość 1. Badowski Andrzej Alina Niemirowice 2. Biedrzycki Feliks Krystyna Wola-Chojnata 3. Bilski Władysław Stanisława Byki 4. Dobrosz Jan Pelagia Stara...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

18 października 2016 15:05 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 25.10.2016 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 25 października 2016 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska...

czytaj więcej »

18 października 2016 15:02 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 24 października 2016 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 24 października 2016 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: ...

czytaj więcej »

18 października 2016 14:59 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 21 pażdziernika 2016 r., godz.9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 października 2016 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

27 września 2016 13:50 | Przetargi

Remont węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 14, 20, 25, 29, 29A i 29B

Ogłoszenie nr 314017 - 2016 z dnia 2016-09-27 r. Biała Rawska: Remont węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 14, 20, 25, 29, 29A i 29B OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

13 września 2016 09:20 | Przetargi

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Białej Rawskiej

ZMIANA W OGŁOSZENIU Polska-Biała Rawska: Wozy strażackie 2016/S 178-319692 Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, Osoba do kontaktów: Ewelina Chojecka, Biała Rawska 96-230, Polska. Tel.: +48 468159377. Faks: +48 468159444. E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl (Suplement...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 15:12 | Przetargi

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 149427 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »