Najnowsze aktualności

27 sierpnia 2014 14:56 | Aktualności

„Silna straż pożarna świadczy o kondycji całego społeczeństwa”. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej świętowała 100 urodziny…

http://erawa.pl/silna-straz-pozarna-swiadczy-o-kondycji-calego-spoleczenstwa-ochotnicza-straz-pozarna-w-bialej-rawskiej-swietowala-100-urodziny/ Ochotnicza Straż Pożarna z Białej Rawskiej świętowała swoje 100-lecie. Okrągła rocznica założenia jednostki była doskonałą okazją do wspomnień,...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2014 13:44 | Aktualności

Nowe grupy przedszkolne w Gminie Biała Rawska

Gmina Biała Rawska w 2014 roku otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

29 sierpnia 2014 13:10 | Komunikaty

Komisja Rawizyjna - w dniu 03.09.2014 r. o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 03 września 2014 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie Komisji w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

28 sierpnia 2014 11:06 | Przetargi

Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia Numer ogłoszenia: 286152 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014 ...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 11:40 | Przetargi

Remont kotłowni osiedlowej w Osiedlu Mickiewicza w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont kotłowni osiedlowej w Osiedlu Mickiewicza w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 263964 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE...

czytaj więcej »

14 lipca 2014 11:49 | Przetargi

Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum Numer ogłoszenia: 234594 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014 ...

czytaj więcej »