Najnowsze aktualności

20 stycznia 2017 10:30 | Aktualności

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności...

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 09:22 | Aktualności

„Zabytek Zadbany 2017”

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację...

czytaj więcej »

10 stycznia 2017 14:44 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Wraz z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

13 stycznia 2017 10:36 | Komunikaty

Centrum Samochodowe MOSTVA Spółka z o. o. w Mszczonowie

Centrum Samochodowe MOSTVA Spółka z o. o. w Mszczonowie w związku z dalszym dynamicznym rozwojem zatrudni Pracowników składu samochodowego Miejsce pracy: Mszczonów Liczba wolnych miejsc pracy: 20 Zakres obowiązków: - praca dla kobiet i mężczyzn przy obsłudze fabrycznie...

czytaj więcej »

12 stycznia 2017 10:44 | Komunikaty

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Zarządzania Lasów dla obrębów: Biała Wieś, Julianów Lesiewski, Ossa, Rosławowice, Stara Wieś, Studzianek, Teodozjów, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Wólka Babska i Żurawia....

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

30 listopada 2016 16:57 | Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i kredytu na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 355762-2016 z dnia 30-11-2016 - Biała Rawska Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 866 858 PLN (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt sześć...

czytaj więcej »

28 listopada 2016 15:59 | Przetargi

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2017 – 2019 DLA CZ. 01 – 02: CZĘŚĆ 01: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ; CZĘŚĆ 02: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 353445-2016 z dnia 28-11-2016 - Biała Rawska 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego,...

czytaj więcej »