Najnowsze aktualności

23 czerwca 2016 11:39 | Aktualności

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci

Zadbaj o bezpieczne wakacje najrnłodszych Mimo braku oficj alnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 10:30 | Aktualności

Fotorelacja z "Niedzieli w Białej"

Fotorelacja z Pikniku Rodzinnego w Białej Rawskiej - eGłos. http://www.eglos.pl/piknik-rodzinny-w-bialej-rawskiej-zdjecia/0,-2rb,3/

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

22 czerwca 2016 12:21 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29.06.2016 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 czerwca 2016 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 12:19 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 28 czewrwca 2016 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2016 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 12:18 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 27 czerwca 2016 r., godz. 8:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

14 czerwca 2016 11:43 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

UWAGA Zmieniona treść Pełnomocnictwa UWAGA ZMIENIONA TREŚĆ SIWZ I FORMULARZU OFERTOWEGO Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup energii elektrycznej Numer...

czytaj więcej »

19 maja 2016 10:56 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przebudowa ośrodka zdrowia w Dańkowie wraz z termomodernizacją

UWAGA Został usunięty przedmiar na roboty kominiarskie, ponieważ zadanie to zostało ujęte w 60% w przedmiarze robót - Przychodnia, a w 40% w przedmiarze robót - Mieszkania. Proszę nie brać tego przedmiaru pod uwagę do skalkulowania ceny oferty. Za zaistniałą pomyłkę,...

czytaj więcej »

12 maja 2016 14:25 | Przetargi

Dostawa oleju opałowego

UWAGA Zmieniony został Zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa oleju opałowego Numer ogłoszenia: 119960 - 2016; data zamieszczenia:...

czytaj więcej »