Najnowsze aktualności

17 lipca 2017 13:19 | Aktualności

FOTORELACJA Z III BIALSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO

W dniu 15 lipca 2017 r. odbył się 3 Bialski Rajd Rowerowy. W rajdzie udział wzięło 73 osoby. Każdy uczestnik otrzymał kamizelkę. Rozlosowano 10 nagród pocieszenia. Rower wylosowała Nela Niewczas z Białej Rawskiej, nagrodę wręczył pan Wacław Jacek Adamczyk.

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

17 lipca 2017 15:37 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.07.2017 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935/ zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 24 lipca 2017 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego...

czytaj więcej »

17 lipca 2017 15:36 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 21 lipca 2017 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2017 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie...

czytaj więcej »

17 lipca 2017 15:34 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 20 lipca 2017 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2017 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

21 lipca 2017 11:30 | Przetargi

Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap II

Ogłoszenie nr 555803-N-2017 z dnia 2017-07-21 r. Gmina Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

20 lipca 2017 15:21 | Przetargi

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna...

czytaj więcej »

11 lipca 2017 12:34 | Przetargi

Dowóz uczniów do przedszkola w Białej Rawskiej, szkół podstawowych w Białej Rawskiej, Starej Wsi, Pachach, Błażejewicach, Babsku oraz gimnazjum w Białej Rawskiej

Ogłoszenie nr 548415 Ogłoszenie nr 500003091-N-2017 z dnia 11-07-2017 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 548415-N-2017 Data: 11/07/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Biała Rawska,...

czytaj więcej »