Najnowsze aktualności

02 kwietnia 2015 10:02 | Aktualności

Odznaczenia na VI Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej

W dniu 31 marca 2015 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej. Podczas obrad Sesji wręczone zostały Odznaczenia Brązowego Krzyża Zasługi nadane postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystego...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

16 kwietnia 2015 15:40 | Komunikaty

Ogłoszenie

Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234,poz.1536) podaje do publicznej wiadomości, iż został złożony przez Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej wniosek o przyznanie...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2015 12:37 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 20.04.2015 r., godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 20 kwietnia 2015 roku o godzinie 1400 w sali Miejsko – Gminnego...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

18 lutego 2015 13:44 | Przetargi

Zakup paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska, samochodów służbowych, koparko-ładowarka oraz równiarki i walca będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska,...

czytaj więcej »

04 lutego 2015 11:05 | Przetargi

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 24974 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

08 stycznia 2015 10:33 | Przetargi

Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl (link BIP) Biała Rawska: Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie Numer ogłoszenia: 2117 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 ...

czytaj więcej »