Najnowsze komunikaty

14 kwietnia 2017 10:35 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 21.04.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/ zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2017 10:26 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 20 kwietnia 2017 r., godz. 12.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2017 10:17 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 19 kwietnia 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

19 kwietnia 2017 14:39 | Przetargi

Budowa rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii etap II – IV

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 69119 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. Biała Rawska: Budowa rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii etap II –...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 09:12 | Przetargi

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 59863 - 2017 z dnia 2017-04-06 r. Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

29 marca 2017 15:50 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 54497 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na...

czytaj więcej »