Najnowsze aktualności

19 października 2017 12:17 | Aktualności

Uroczyste poświęcenie sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy

Uroczyste poświęcenie sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy odbyło się podczas niedzielnej (8.10.2017r.) mszy świętej w bialskim kościele. Następnie delegacje przemaszerowały do MGOK-u. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele pszczelarzy m.in. z Łodzi, Tuszyna, Aleksandrowa, Łęczycy,...

czytaj więcej »

19 października 2017 12:01 | Aktualności

ZŁOTE GODY

1 października br. 18 par z naszej Gminy obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: 1. Halina i Aleksander Adamczyk 2. Barbara i Andrzej Czarneccy 3. Zuzanna i Aleksander Domańscy 4. Janina i Franciszek Góreccy 5. Alina i Jerzy Kacprzak 6. Danuta i Czesław Kowalscy 7. Helena...

czytaj więcej »

13 października 2017 09:38 | Aktualności

Szkoła Podstawowa w Chodnowie

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowe i Rodzice Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie proszą o pomoc w zdobyciu funduszy na remont łazienek. Wystarczy wejść na stronę www.wzorowalazienka.pl i zagłosować na naszą szkołe (Chodnów). liczy się każdy głos i za każdy...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

12 października 2017 13:05 | Komunikaty

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, że przez Fundację „GENERATOR KULTURY” w Białej Rawskiej ul....

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

18 października 2017 11:49 | Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich

18/10/2017 S200 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta VI. Polska-Biała Rawska: Usługi udzielania kredytu 2017/S 200-411834 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła...

czytaj więcej »

21 września 2017 12:57 | Przetargi

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna...

czytaj więcej »

18 września 2017 14:32 | Przetargi

Remont mostu drewnianego na rzece Białce w miejscowości Jelitów

Ogłoszenie nr 589277-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. Gmina Biała Rawska: Remont mostu drewnianego na rzece Białce w miejscowości Jelitów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »