Najnowsze aktualności

17 sierpnia 2016 13:21 | Aktualności

Zagłosuj na Państwa Grażynę i Jana Rokickich z Białej Rawskiej

Państwo Grażyna i Jan Rokiccy z Białej Rawskiej zostali laureatami etapu wojewódzkiego w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i awansowali do etapu ogólnokrajowego. Konkurs przeprowadzany jest przez portal agronews.com, w którym internauci wybiorą, spośród...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2016 10:12 | Aktualności

Uwaga Rolnicy

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

23 sierpnia 2016 09:45 | Komunikaty

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017

(na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.07.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz uchwały Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 05.07.2016 r. w sprawie...

czytaj więcej »

18 sierpnia 2016 12:24 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 25.08.2016 r., godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 900 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. ...

czytaj więcej »

18 sierpnia 2016 12:23 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 24 sierpnia 2016 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

21 lipca 2016 15:12 | Przetargi

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 149427 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

14 lipca 2016 10:58 | Przetargi

Dowóz uczniów do przedszkola w Białej Rawskiej, szkół podstawowych w Białej Rawskiej, Starej Wsi, Pachach, Błażejewicach, Babsku oraz gimnazjum w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dowóz uczniów do przedszkola w Białej Rawskiej, szkół podstawowych w Białej Rawskiej, Starej Wsi, Pachach, Błażejewicach,...

czytaj więcej »

04 lipca 2016 13:01 | Przetargi

Budowa wodociągu w miejscowości Biała Rawska, ul. 15 - go Grudnia i ul. Przemysłowa na odcinku W1 - W27 i W5 - W30

UWAGA W zawiązku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Wykonawców, Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji i rękojmii na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Natomiast drugim kryterium pozacenowym w niniejszym postępowaniu, jest możliwość wydłużenia o kolejne max. 24...

czytaj więcej »