Najnowsze komunikaty

29 kwietnia 2016 12:47 | Komunikaty

BIALSKI BLOK KULTURALNO ROZRYWKOWY

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) podaje do publicznej wiadomości, że przez Fundację „GENERATOR KULTURY” w Białej Rawskiej został złożony...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2016 11:17 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 26 kwietnia 2016 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przedstawienie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

25 kwietnia 2016 09:03 | Przetargi

Przebudowa odcinków dróg na terenie gminy Biała Rawska poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej grubości 4 cm na ogólnej powierzchni 25.530,00 m²

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Przebudowa odcinków dróg na terenie gminy Biała Rawska poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej grubości 4...

czytaj więcej »