Najnowsze komunikaty

20 października 2014 14:12 | Komunikaty

XLIX sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28.10.2014 r., godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 28 października 2014 roku o godzinie 900 w sali Miejsko – Gminnego...

czytaj więcej »

20 października 2014 14:08 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 27.10.2014 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 27 października 2014 roku o godzinie 900 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku...

czytaj więcej »

20 października 2014 14:05 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 24.10.2014 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 24 października 2014 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

23 września 2014 12:42 | Przetargi

Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015 Numer ogłoszenia: 315412 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2014 11:06 | Przetargi

Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup średniego samochodu pożarniczego wyposażonego w linie szybkiego natarcia Numer ogłoszenia: 286152 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014 ...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 11:40 | Przetargi

Remont kotłowni osiedlowej w Osiedlu Mickiewicza w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Remont kotłowni osiedlowej w Osiedlu Mickiewicza w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 263964 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE...

czytaj więcej »