Najnowsze komunikaty

19 listopada 2015 11:58 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 26.11.2015 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 26 listopada 2015 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego...

czytaj więcej »

19 listopada 2015 11:54 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 25 listopada 2015 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2015 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

19 listopada 2015 11:52 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 24 listopada 2015 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2015 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

10 listopada 2015 09:32 | Przetargi

Zakup energii elektrycznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 302518 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

czytaj więcej »

14 października 2015 13:44 | Przetargi

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, sprzętu gospodarstwa domowego, pomocy dydaktycznych, zabawek w ramach projektu Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, sprzętu gospodarstwa domowego, pomocy dydaktycznych, zabawek w ramach projektu Doposażenie oddziałów...

czytaj więcej »

02 października 2015 14:35 | Przetargi

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016 Numer ogłoszenia: 260660 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »