Najnowsze aktualności

28 marca 2017 13:09 | Aktualności

Dzień Sołtysa Województwa Łódzkiego

Dniu 12 marca 2017 r. delegacja Sołtysów z Gminy Biała Rawska na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego wzięła udział w obchodach Dnia Sołtysa Województwa Łódzkiego w Czerniewicach powiat Tomaszowski. W spotkaniu udział wzieli: Pan Dariusz Klimczak –...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

17 marca 2017 08:10 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.03.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/ zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 24 marca 2017 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

29 marca 2017 15:50 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 54497 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na...

czytaj więcej »

29 marca 2017 15:30 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 54471 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie...

czytaj więcej »

07 marca 2017 13:54 | Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacji co – budynek Biblioteki

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl Ogłoszenie nr 38382 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie...

czytaj więcej »