Najnowsze aktualności

26 września 2016 14:36 | Aktualności

Zapraszamy Państwa na sztukę teatralną pt. „Kim jest Krysia”

Sztuka teatralna wystawiona będzie w ramach projektu złożonego przez FUNDACJĘ GENERATOR KULTURY pn. „Bialski Blok Kulturalno-Rozrywkowy” i realizowanego w okresie od 7 października do 7 grudnia 2016 roku. W ramach projektu zapraszamy Państwa również w dniu 4 listopada na monodram...

czytaj więcej »

20 września 2016 15:16 | Aktualności

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, że z dniem 26 września 2016 r. w ramach profilaktyki zdrowotnej rusza bezpłatny program szczepień przeciw grypie skierowany do mieszkańców Miasta i Gminy Biała Rawska powyżej 60 roku życia. Szczepienia będą wykonywane według kolejności zgłoszeń...

czytaj więcej »

19 września 2016 15:07 | Aktualności

Mobilne Centrum Informacji o Funduszach Europejskich

Burmistrz Białej Rawskiej zaprasza do skorzystania z bezpłatnych szkoleń, warsztatów i konsultacji w Mobilnym Centrum Informacji o Funduszach Europejskich, które będzie stacjonowało w Białej Rawskiej na parkingu przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 24 dnia 3.10.2016...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

26 września 2016 14:39 | Komunikaty

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) podaje do publicznej wiadomości, żeprzez Fundację „GENERATOR KULTURY” w Białej Rawskiej został złożony...

czytaj więcej »

26 września 2016 14:19 | Komunikaty

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty z odnawialnych źródeł energii dotyczące przydomowych instalacji wykorzystujących energię słoneczną i wiatrową.

czytaj więcej »

26 września 2016 13:14 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej Rawskiej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej Rawskiej Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059) zawiadamia się, że projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

27 września 2016 13:50 | Przetargi

Remont węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 14, 20, 25, 29, 29A i 29B

Ogłoszenie nr 314017 - 2016 z dnia 2016-09-27 r. Biała Rawska: Remont węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 14, 20, 25, 29, 29A i 29B OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

13 września 2016 09:20 | Przetargi

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Białej Rawskiej

ZMIANA W OGŁOSZENIU Polska-Biała Rawska: Wozy strażackie 2016/S 178-319692 Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, Osoba do kontaktów: Ewelina Chojecka, Biała Rawska 96-230, Polska. Tel.: +48 468159377. Faks: +48 468159444. E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl (Suplement...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 15:12 | Przetargi

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 149427 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »