Najnowsze aktualności

20 listopada 2017 14:09 | Aktualności

Fundacja Generator Kultury w Białej Rawskiej zaprasza

Fundacja Generator Kultury w Białej Rawskiej w ramach realizowanego zadania publicznego „Bialski Blok Kulturalno-Oświatowy”, adresowanego do mieszkańców naszej gminy, serdecznie zaprasza na komediową sztukę teatralną pt. „Casting Poczekalnia”. Jest to adaptacja śmiesznej,...

czytaj więcej »

16 listopada 2017 15:13 | Aktualności

e-Składka – proste płatności do ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze...

czytaj więcej »

Najnowsze komunikaty

17 listopada 2017 10:40 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.11.2017 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 24 listopada 2017 roku o godzinie 1200 w sali OSP w Białej Rawskiej ul. Plac Wolności 44. Proponowany porządek obrad: Otwarcie...

czytaj więcej »

17 listopada 2017 10:35 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 23 listopada 2017 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2017 r. roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

18 października 2017 11:49 | Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich

18/10/2017 S200 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta VI. Polska-Biała Rawska: Usługi udzielania kredytu 2017/S 200-411834 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła...

czytaj więcej »

21 września 2017 12:57 | Przetargi

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna...

czytaj więcej »

18 września 2017 14:32 | Przetargi

Remont mostu drewnianego na rzece Białce w miejscowości Jelitów

Ogłoszenie nr 589277-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. Gmina Biała Rawska: Remont mostu drewnianego na rzece Białce w miejscowości Jelitów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »