Najnowsze komunikaty

17 lutego 2015 12:46 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dn. 24.02.2015 roku o godz.9:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 24 luty 2015 roku o godzinie 900 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

17 lutego 2015 12:44 | Komunikaty

Komisja Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej dn. 23.02.2015 roku o godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 23 luty 2015 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie...

czytaj więcej »

Najnowsze przetargi

18 lutego 2015 13:44 | Przetargi

Zakup paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska, samochodów służbowych, koparko-ładowarka oraz równiarki i walca będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Zakup paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska,...

czytaj więcej »

04 lutego 2015 11:05 | Przetargi

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Białej Rawskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl Biała Rawska: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 24974 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

czytaj więcej »

08 stycznia 2015 10:33 | Przetargi

Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialarawska.pl (link BIP) Biała Rawska: Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teodozjowie Numer ogłoszenia: 2117 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 ...

czytaj więcej »